Ing. arch. Václav Kolínský

Kolínský Čermák architekti - kcarch s.r.o.
Sokolovská 178/247
190 00 Praha 9 - Vysočany


Ing. arch. Václav Kolínský
Pod Vrstevnicí 494/8
140 00 Praha 4 - Krč


vaclav.kolinsky@gmail.com

(+420) 724 175 791


autorizace ČKA 03 937
IČO: 75240939

Napište mi:

poslat mail