←zpět na projekty

Knihovna Olomouc | soutěž – 1. místo


knihovna Olomouc - zákres do fotografie
knihovna Olomouc - interiér
knihovna Olomouc - pohled na vchod
knihovna Olomouc - pohled ze zahrady

Pobočka Městské knihovny olomouc – Abstrakt soutěžního návrhu:

Cílem návrhu je adaptace, v dnešní době již nevyužívané, provozní budovy na kulturní zařízení s komunitním zaměřením. Vzhledem k původnímu účelu má v současnosti tento jednopodlažní objekt poměrně velkou světlou výšku. Tento fakt spolu s rozhodnutím zachovat z ekonomických důvodů původní nosnou konstrukci nás dovedl k řešení, spočívající v jednoduché vestavbě linoucí se po obvodu budovy a vytvářející galerii s volným prostorem ve středu dispozice. Na stávající nosnou konstrukci je pak navržen prosklený světlík, vynesený ocelovými vazníky do původního nosného systému. Kombinací těchto prvků, jenž jsou páteří celého návrhu, vznikne vzdušný, přehledný a dobře prosvětlený prostor. Takový prostor, který můžeme nazvat kulturním.

Architekti

Václav Čermák, Ondřej Šperl, Václav Kolínský – Kolínský Čermák architekti (www.kcarch.cz)

Vizualizace:

Redpixel (www.redpixel.cz)

Soutěž:

2020

Umístění:

1. místo


Z hodnocení poroty:

Návrh byl shledán na vysoké úrovni zejména s ohledem na pozoruhodné uspořádání prostorového plánu a splnění knihovnických nároků. Některé detaily musí být znovu ověřeny a dopracovány, ale vnitřní, téměř samozřejmé řešení uspořádanosti, nabízí pozoruhodnou až hravou dispozici celého interiéru. Z hlediska vnější formy objekt jednoduchým až triviálním způsobem kopíruje půdorysnou stopu kotelny a určité odlehčení s prosklením v nadstřešním navýšení vzbuzuje pochybnosti o splnění nezbytných nároků na VZT zejména z hlediska teplených zisků. Návrh je oceňován i z hlediska hledání prostoru pro technologie VZT, jejich rozvody a podobně. Jednoduchá forma však vyžaduje značné nároky na preciznost detailu a zpracování všech podrobností nejen vnějšího, ale i vnitřního architektonického výrazu. Zahradní úpravy naznačené víceméně pouze ve vizualizaci nabízejí další možnosti a dopracování jinak velmi jednoduchého vnějšího výrazu.