←zpět na projekty

Nemocnice Malešice | Praha 10


projekt nemocnice Malešice - Kolínský Čermák architekti
projekt nemocnice Malešice - Kolínský Čermák architekti
projekt nemocnice Malešice - Kolínský Čermák architekti
projekt nemocnice Malešice - Kolínský Čermák architekti

Projekt nemocnice v Praze 10 – Malešice, v sousedství Malešického parku. Kompletní provoz nemocnice s poliklinikou, lékárnou, operačními sály aj.

Pozemek v Malešicích, blízko širšího centra Prahy, dostupný hromadnou i individuální dopravou, zároveň klidnou lokalitu s množstvím zeleně zvolil investor jako místo pro výstavbu nového zdravotního zařízení. Jeho záměrem je vytvořit zdravotnické zařízení, které poskytne klientům vyjma nejsložitějších operací komplexní léčebnou péči, a to na nejvyšší úrovni služeb

Objekt nemocnice musí splnit požadavky technologické a provozní, ale zároveň má být návštěva pro pacienta zážitkem co možno nejpříjemnějším. Stavba samotná, její vnitřní prostředí i okolí by mělo vytvořit prostředí přívětivé, atmosféru klidu, pohody prospívající léčbě. Pozemek nyní působí jako velká a vzdušná zahrada. Propojení interiéru s exteriérem, minimalizace dopadů výstavby a dopravy na samotný pozemek, čitelnost objektu pro návštěvníky jsou vhodným způsobem, jak vytvořit takové místo.

Architekti

Václav Čermák, Ondřej Šperl, Václav Kolínský, Přemysl Kokeš – Kolínský Čermák architekti (www.kcarch.cz)

Vizualizace:

Redpixel (www.redpixel.cz)

Projekt:

2018-2020